بنده

زندگی با تغییر یک «حرف» می‌شود بندگی؛ اینجا هم، محل همان «حرف» ...

بنده

زندگی با تغییر یک «حرف» می‌شود بندگی؛ اینجا هم، محل همان «حرف» ...

دنبال کنندگان: ‎+۱۰۰ نفر
بنده را دنبال کنید

چند وقتی است نمیشود نوشت.

همین دیروز مستند "فاز ۳" را میدیدم که در آخرش نوشته بود: هرچقدر کمتر حرف بزنی، بیشتر میشنوی.

چند وقتی است وقت نیست. وقت حرف زدن. وقت نوشتن. وقتِ وقت خالی کردن. وقت زندگی کردن. چند وقتی است زندگی ام شده فهمیدن. فکر کردن. کار کردن. یک خانه است و دو دانشجو و کلی کار. از شستن شرت و جوراب و توالت گرفته تا تعمیر خرابی درب خانه و تمیز کردن دیوراها و الخ... الان هم که نشسته ام و مینویسم، در ولایتم. در تهران که اینترنت ندارم. مگر گاهی با اینترنت دانشگاه، سرکی به این دنیای موازی بزنم.

الان هم که بی هدف مینویسم. توالی صدای دکمه هاست که موسیقی دلنشینی برای چشمهای خواب گرفته ام است.  و هدف، چیزی است که انسان امروز در آن وامانده است. پس شاید از این جهت با شمایی که داری مرا میخوانی هم صدا باشم. ریتم کلیدهای صفحه کیبورد شاید برای تو شده باشد ریتم موسیقی که در بین خواندن کلماتم میشنوی یا شایدم کلماتی که با خواندن کلمات نوشته من به ذهنت میاید هدفت است و شایدم اینکه بفهمی که آیا از چیزی که تا الان خوانده ای هیچی فهمیده ای یا نه؛ شده هدفت. و خوشحال میشوم اگر به من بگویی هدفت از خواندنم چیست.

و خواب، لذت بخش ترین تفریح است. و این تفریح برایت زهر میشود وقتی که بدانی عمری است رجیم برای مردم لالایی میگفته. و یاد استادم میافتم. اگر میدانستم مسئولیت دانستن اینقدر سخت است، ای کاش نمیدانستم. ولی حالا که میدانم، باید بیشتر بدانم. و مسئولیت فقط دانستن نیست. آموختن هم بخشی از آن است. و مسئولیت عمل هم هست. و مسئولیت سخت است. و مسئول کم است. و مسئولیتت را تکذیب میکنند. و حتی مسئولِ تکذیبِ مسئولیتِ تو هم نمیشوند. و من احساس مسئولیت میکنم. سختی اش، را بر سختی جهالت ارجح میدانم. شرف دارد. امروز دیدم که دونژن به اسکندر که آمده بود جلویش خودنمایی کند که شاه شاهان است و مالک دنیا گفت من از تو بالاترم و چون اسکندر به خشم آمد دونژن از او پرسید چه چیز از تو بالاتر است، اسکندر گفت هیچ. و دونژن گفت من همان هیچم! و من از رجیم بالاترم و رجیم و یارانش گر بر جهان حکم میرانند من از آنان بالاترم. من همان هیچم. هیچم در برابر عزوجل و او کبر است در برابرش. و من هیچم و اوی تکبر و غرور جهانی، و من بالاتر از اویم.

دراز کشیده ام و مینویسم. خسته ام از اینکه نباید خسته باشم. و خستگی از تنم در نمیرود. خوابیدن یعنی ندیدن مسئله. خود را به خواب زدن یعنی پاک کردن صورت مسئله. پس نه بخواب و نه خود را به خواب بزن. بیدار باش و در اول کار، ببین. مسئله به این بزرگی را ببین. یاد بگیر که به دنیای اطرافت بیشتر از نوع غذایی که در فست فود میخواهی انتخاب کنی، فکر کنی. به دنیا فکر کن که فکر کردن عبادت است. فکر کردن در قرآن بارها توصیه شده است. و البته فکر کردن نه به هر چیزی. فکر کردن به دنیا. به مخلوفات، به رابطه آنها، به تاثیر آنها به بکدیگر. ببین که از کجا تاثیر پذیرفته ای. ببین که تاثیری که میگذاری بیشتر در کجاست. ببین برای که کار میکنی. کوتاه نبین. ببین پولِ تو در جیب چه کسانی میرود. احمق نباش. بدان که بیش از نیمی از ثروت جهان در دست چند خانواده بیشتر نیست. آن خانواده ها را بشناس. بدان دشمنانت همان ها هستند. و فکر کن. که فکر کردن از بهترین عبادت هاست. بدان که پیامبر میگوید بیشترین عبادتِ ابوذر، تفکر است. و ببین ابوذر به چه فکر میکرد. و میفهمی که چه فکری عبادت است. بشناس سلمان را. آن مرد پاک. بدان که برای بدست آوردن حقیقت  چه سختی ها کشید و رسیدن به حقیقت هدفش نبود. رسیدت به حقیقت پایان کارش نبود. آغازش بود و بفهم که حقیقت مسئولیت میاورد و مسئول باش همچو سلمان و این را بدان، مسئولیت سخت است و خدا، خود پاداش سختی های در راه اوست. و چه پاداشی گرانبهاتر از این؟ مسئولهای تاریخ، کم بودند. این هم ارزش مسئولیت را زیاد میکند. ولی خدا کند زیاد شوند. و تو، میتوانی. هرآنچه نیاز است تو داری. تو میتوانی مسئولِ تغییر شوی. هر آنچه نیاز است، یک فطرت است. پس خودت را تغییر و آنچه درون توست را آشکار کن، آنگاه رجیم باز هم رجیم میشود.

تو اگر آگاه شوی، خانه ات را آگاه کنی، و دوستت را آگاه کنی و به او بگویی خانواده و یک دوست خود را آگاه کند، مسئولیت بزرگی را انجام داده ای و این تسلسل، یکی از رویاهای من است.

من امروز، مالکوم ایکس را دیدم که خطاب میکرد که بگویید شما که هستید. بگویید که هستید. به من نگویید سیاه پوست هستید. جواب احمقانه به من ندهید. به من بگویید قبل از آنکه آنها به شما بگویند سیاهپوست، شما که بودید؟ به من نگویید اسم شما اسمیت است. به من اسم خودتان را بگویید. نه اسمی که برای شما گذاشتند.

به صدایشان شک کنید. حقیقت یک چیز است. حقیقت خداست. واقعیت یک چیز است. واقعیت چیز دیگری است. و بین این دو اختلاف افتاده...

حقیقت آن چیزی نیست که آن را به وضوح میبینید. آنکه به وضوح میبینید واقعیت است. آن چیز است که اتفاق افتاده. وقع = اتقاق افتاد. واقعیت = اتفاق افتاده. و آنچه اتفاق افتاده حقیقت نیست. حقیقت چیز دیگری است...

حقیقت را بیابید. بخدا ارزش دارد همه عمرتان را پای یافتنش بگذارید.حقیقت با واقعیت خیلی فاصله دارد. این را بدانید که حقیقت کم یاب است. بگردید. همه به آن نرسیده و نمیرسند...

و رسیدن به حقیقت، تازه آغاز راه است...

آغاز مسئولیت...

خسته شده ام از بس مستقیم ننوشتم یا در لفافه نوشتم.این بار رک نوشتم. شاید بعد از این رک تر هم بنویسم. شاید شروع کنم به نوشتن نه برای به به و چه چه گفتنها و اینکه دست به قلم خوبی دارم و خوب و زیبا و دلنشین مینویسم. دیگر از این عبارات هم خسته شدم. خوانندگانم را دوست دارم نه برای این تعریفهایی که میکنند. این بار حداقل در دل خود بگویند این نوع نوشتن و تفکر در من اثر کرد. و من نه تشنه اثر گذاشتنم، نه تشنه مورد توجه قرار گرفتن. تشنه ادای مسئولیتم.تشنه آنم که شرمنده نباشم. بکنم آنچه را میتوانم بکنم. اثرم را بگذارم اگر میتوانم اثرگذار باشم. تشنه شرمنده نبودنم. نه تشنه تعریف و تمجید. پس شاید بعد از اینها رک تر بنویسم. ساده تر. مسئولانه تر. تا به تو بیاموزم که در قبال آنچه به ودیعه داری مسئولی.

و بدان، اگر این متن را خواندی و به آن فکر نکردی، مسئولی. اگر خواندی و حداقل یک سرچ کوچک نکردی تا بدانی مالکوم ایکس کیست(اگر نمیدانی)، مسئولی. بدان اگر اصطلاح دنیای موازی(Parallel Universe)  را شنیدی و آن را سرچ نکردی ببینی چیست، مسئولی. بدان اگر نفهمیدی من چه میگویم و نپرسیدی، مسئولی. بدان مسئولی چرا که چیزی را به ودیعه داری که رجیم نتوانست آنرا درک کند و کافر شد. بدان مسئولی چون چیزی را باید بدانی و ندانستی. بدان مسئولی چرا که میتوانی بدانی و به دنبال دانستن نرفتی. بدان که مسئولی چون کاری را باید میکردی که نکردی. بدان مسئولی که بدانی که در دنیا چه میگذرد، در درون تو چه میگذرد، دنیا چه اثری روی تو میگذارد، تو چه اثری روی دنیا میگذاری و با دانستن اینها باید به یاد آوری که تو برای عبادت عزوجل خلق شده ای نه برای عبادت رجیم. چه بسا تا به حال رجیم را ستایش کرده ای و آن وقت است که باید بفهمی چه باید انجام دهی، چه اثری را باید در دنیا بگذاری. و همه اینها مسئولیت توست. شناختن آنچه در دنیا میگذرد جزو تفریح و سرگرمی نیست که یکی بگوید من به ورزش و فوتبال علاقه دارم و دیگری بگوید من به سیاست علاقمندم. شناخت دنیا و اعمال اثر بر دنیا وظیفه توست. مسئولیت سنگینی است لیکن ودیعه به آن گرانبهایی را به تو داده اند. بدان که آمدن و بودن تو، مسئولیت است. و نترس از مسئولیت. چون تو توانش را داری. پس مسئولیت را بپذیر و از رجیم به سوی عزوجل حرکت کن.

اگر میتوانید مسئولیتی بر دوش بگیرید این لینک را کلیک کنید. دانلود کنید.

دانلود تریلر مستند The Divine Book که بزودی در قسمت مستندها قرار خواهد گرفت

یک قسمت به نام "آرشیو مستند" کنار وبلاگ قرار داده ام تا از این به بعد جایگاهی باشد برای دانلودِ مستندهایی که مطمئنم برای همه شما مسئولان مفید است.

<

نظر شما چیست؟

تا کنون ۱۸ نظر ثبت شده است
 • ایران توانا
 • سلام خسته نباشید. اگه دوست داشتید به وبلاگم سر بزنید یا لینک کنید اگر لینک کردید خبر دهید، تا وبلاگ شما با نامی که خواهید گفت لینک شود. باتشکر وبلاگ من : ایران توانا آدرس وبلاگ من : www.fraeesi.blogfa.com مطالب داغ داغ را از دست ندهید ! علمی . جدیدترین دستاوردهای ایران . ایران 1414 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کامنت گذاری آنلاین در وبلاگ ها با : بلاگـ لیچ [دات] [کام]
  سلام
  با اینکه دنبال تاثیر نیستین ولی تاثیرگذار بودین
  آدما دو دسته ان یا به متن شما میخندن یا تحسینش میکنن
  اونایی که میخندن همونایی هستن که یا خوابن یا خودشونو به خواب زدن
  ولی اونایی که تحسین میکنن ایشالا که فکر هم میکنن , ایشالا که عمل هم میکنن... شاید قبلا هم عمل میکردن , شاید همپاتون بشن...
  سلام بر هم کلاسی گل خودمون
  میبینم که وبلاگ به راهی داریا
  یه سرم به ما بزن
  با تبادل لینک که موافقی ؟
  اگه هستی یه نظر بذار برام
  منتظرتما......
  سلام حسین خوبی؟
  متنت قشنگ بود
  لینکاتو بیشتر کنی بهتره ممنون
  به با معرفت
  سلام. اون پاور پوینت رو خودم درست کردم و در تهران ارائه کردم. در یزد هم به بچه ها دادم ارائه کردند.
  این نوشته ها حاصل اون نیست چرا که من از قبل حدود یک سال و نیم و شاید بیشتر روی این مسائل تحقیقاتی داشتم.ولی بطور مستند و کامل و جامع چیزی پیدا نکردم. ولی الان بسیاری مستند و مدرک دارم و دیگه وقت برای سکوت کردن و تحقیق کردن ندارم پس از این به بعد بصورت صریح و واضح حرفهام رو میزنم. و کارهایی که باید بکنم رو میکنم.
  طی این مدت به کلماتی مثل "شیطان پرستان" آلرژی شدیدی گرفتم پس خواهش میکنم از این کلمه استفاده نکنین. چون حقیقتا این گرون آدما موجودات کوچکی هستند در مورد اصل ماجرا. اصل ماجرا خود شیطان هست. اون احمقهایی که شیطان رو میپرستند که آدم نیستند. خود شیطان مسئله است که به گفته خداوند تبارکت و تعالی دشمن حقیقی و آشکار انسان است.
  سلام ممنون که جواب دادین الان وقت ندارم سروقت میام جواب میدم شرمنده
  ممنون
  امیدوارم حرفتون یادتون نره و بعد از کنکور واقعا کمک کنین!
  نظراتتونو ترتیب اثر میدم
  امیدوارم موفق باشین و هرچی دوس دارین قبول بشین
  یا علی
  سرسری خوندم
  باید با دقت بخونم تا تو مسئولیتم(!) کوتاهی نکرده باشم
  پس فعلا
  مطالب شمارو که میخونم مغزم درد میگیره......
  دقیقا نمیفهمم منظورتون چیه... فکر کنم پستهای بعدیتون بیشتر باب طبع من باشه چون قول دادید واضحتر بنویسید.
  این کدوم حقیقته که شما میدونید و بقیه نمیدونن؟؟؟؟
  توروخدا روشنتر!!!!!
  اگه واقعا مسئولیتی که شما احساس میکنید حقیقت باشه خیلی خوبه که به این فکر افتادید که به اطلاع بقیه هم برسونید.
  الان دیگه همه حس میکنن حقیقتو پیدا کردن و در قبال این یافته شون مسئولن... من که این چندوقت هرچقدر فکر کردم به هیچی نرسیدم. نه تونستم خودم حقیقتو پیدا کنم نه اینکه حرف کسایی که میگفتن این حقیقته رو باور کنم...
  اگه به حقیقت پیدا کرده تون مطمئن مطمئنید تورو خدا مارو هم روشن کنید
  تا پست بعدیتون.....
 • حسین بوذرجمهری
 • خوب
  من چندتا مستند گذاشتم
  هیچکدوم رو دانلود کردین؟ اگه دانلود نکردین چرا دانلود نکردین؟؟؟!!! اون فیلمها هم کنار وبلاگم هست.

  حقیقت همه چیز خداست... حقیقت همین است.
  آخه با این سرعت چشمگیر نت ما چجور اینا رو دانلود کنیم؟
  بازم تلاش می کنم تا ببینم چی میشه
  همه ی لینک های مربوط به مستند هارپ فیلتر بود که!
  چرا اون وخ؟
 • حسین بوذرجمهری
 • سلام
  با دایال آپ نمیشه دانلود کرد ولی من با اینترنت خونه اینا رو دانلود کردم
  اینترنتم هم برای شرکت پیشگامان با سرعت 256 و بدون محدودیت دانلود هست
  و الان لینکها رو دوباره امتحان کردم و سالم بود
  من خودم از همین لینکها برای دانلودش استفاده کردم. نمیدونم چرا برای شما مشکل داره
  من از لینک مستقیم سایت زبده استفاده کردم
  این مستند هارپ رو به هر قیمتی هست دانلود کنین!
  کلا اگه یکیشون رو دانلود کنین احتمالا مشتاق میشین بقیه اش رو هم دانلود کنین پس سعی کنین یکیش رو دانلود کنین! و مایوس نشین!!!
  امیدوارم موفق باشین
  یا علی
  الآن دوباره لینک مستقیم زبده رو امتحان کردم و آورد
  نمیدونم چرا اون روز باز نمی کرد!
  همه میدونیم حقیقت همه چیز خداست ولی اینکه الان مصداقش رو میشه کجا و تو وجود کدام موجود زمینی پیدا کرد این روزا دغدغه اصلی من شده. الان دیگه همه به اسم اسلام و خدا هرکاری که دلشون میخواد میکنن و اسمشو میذارن صلاح اسلام و مسلمین.باطلهای به ظاهر حق خیلی زیاد شدن...
  اگه حقیقتی که ما فکر میکنیم حقیقته واقعیت هم داشته باشه خیلی خوبه حیف که عمر ما محدوده و ماواقعا نمیتونیم همه واقعیتهایی که توی ذهنمونه رو تجربه کنیم
  اگه بشه بگید که در حال حاضر حق با کدوم جناحه و منو از سردرگمی در بیارید بسیار ممنون میشم چون عقل من یه نفر دیگه بهجایی قد نمیده ...
  با تشکر بسیار
  سلام...خوشحالم که هنوز هم کسانی هستن تو این دنیا که باشن!!!!!آدما تو این دنیا فقط هستن,ولی نیستن!!!!!بودن زندگی نیست,بودن فقط بودنه!!!
  و اما مسئولیت............
  چیزیکه این روزا همه یادشون رفته نه یادشون نرفته فقط خودشونو زدن به اون راه!!!!!
  ممنون از اینکه به فکر بیداری هستین!!!!!!!!بیداری حقیقی!!!!!!!!!!!
 • حسین بوذرجمهری
 • اسنو:
  خواهش میکنم
  بی کیو بی جی آی:
  مسئله جناح نیست.مسئله ممکنه در جاهایی سیاسی باشه ولی سیاست به چپ و راست و این حقه و اون حقه و بسیج اینو گفت جرس اونو گفت نیست. باید فراجناحی دید. این دنیا فقط دو چهره داره. خوب و بد. خدا و شیطان. شیطان به هر وسیله ای خودنمایی میکنه. من نمیتونم زیاد مستقیم فقط حرف بزنم. حرف زدن نیاز به دلیل و سند داره. و حرفهایی که بخوام بزنم بدون سند قابل باور نیست. اگر واقعا حقیقت رو میخواین بدونین اسنادی که کنار وبلاگ میذارم رو دانلود کنین و ببینی چی داره میگذره. این حرفها اصلا گفتنی نیست. بحث گفتنی نیست. اصلا بحث نیست. دیدنی است. فهمیدنی است. تعقل کردنی است. اصلا این مسئله اینقدر بزرگ و غیر قابل فهم هست که گفتن باعث خراب شدن مسئله میشه.
  برین مستندهای الکس جونز(Alex Jones) رو از یوتیوب ببینین
  مستندهای بوشواک(Bushwack) رو ببینین
  مستندهای گروه بیداری (Wake up project) رو ببینین

  کیوت:
  ممنون :)
 • صابر(دانشجوی فنی)
 • یاد بگیر که به دنیای اطرافت بیشتر از نوع غذایی که در فست فود میخواهی انتخاب کنی، فکر کنی...
  این میشه فوران دغدغه روی صفحه مانیتور!!!!
  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی